Kezdőlap Álláspont PAULOVICS GÉZA ÉS ÍGÉRETEI

PAULOVICS GÉZA ÉS ÍGÉRETEI

587
0

Paulovics Géza 2014-ben ígéretcunamit adott elő, csak hogy ő lehessen Mogyoród polgármestere. Célkitűzé­seit teljes átgondolatlansággal, a megvalósíthatóság és a betarthatóság vizsgálata nélkül fogalmazta meg. A számonkérhetőség nem érdekelte. Abban bízott, hogy 5 év alatt mindenki elfelejti fogadalmait. Ciklusának végén szemezgettünk ígéretei közül, mi valósult meg programtervéből, mit is jelent számára az adott szó.

FIZETÉSEMET FELAJÁNLOM A CIVIL SZERVEZETEKNEK, AZ ISKOLÁNAK, ÓVODÁKNAK, EGYHÁZAKNAK, SPORTNAK

Az elmúlt 5 évben közel 40 millió forint bért vett fel, és eszébe sem jutott bármely szervezetnek felajánlani. A fizetésén felül további 14 havi jutal­mat szavazott meg magának, további 8 millió fo­rint értékben. Az is megesett, hogy ezt az óvónők jutalmának kárára tette.

ŐSZINTÉBB, SZEMÉLYESEBB KOMMUNIKÁCIÓ A MOGYORÓDI LAKOSSÁGGAL, ÖNÖKKEL

A Mogyoródi Krónikát saját propaganda lapjává tette, amellyel a mogyoródiakat folyamatosan félrevezeti. Egyoldalú kommunikációjának kö­szönhetően a mogyoródiakat nem tájékoztatta 450 millió forint hitel felvételéről, feleségével kötött közel 4 millió forintos bérleti szerződéséről, az igencsak drága bontási költségekről, stb. Fo­lyamatos valótlan állításokkal, interjúkkal vezeti félre az itt lakókat. Az ígéret már megszületése pillanatában halott volt, és Paulovics ezt már ak­kor tudta.

ÚJ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉPÍTÉSE A FŐTÉREN

Eddig csak a művelődési ház lebontását sikerült véghez vinnie, és a kulturális élet pincébe helye­zését érte el, annak ellenére, hogy legfontosabb céljai között szerepelt. Eddig csupán a művelő­dési ház ötlettervéről sikerült döntést hozni, vi­szont a tervekre már több mint 10 millió forintot fizettek ki, valakiknek.

EGÉSZSÉGHÁZ MEGÉPÍTÉSE

Az ígéret mondjuk úgy félig megvalósult, de az érdem megkérdője­lezhető. 2019. szeptemberében sem került átadásra az az egészségház, amelynek alapköve már 2014-ben letételre került. Babicz László azt írta 5 éve az Egészségház megépítésével kapcsolatban: „saját költségvetésünkből is elő fogjuk teremteni a szükséges összeget.” Mondta ezt egy sokkal átfogóbb terv megvalósítására, mint a Paulovics által megvalósított fatengelyes megoldás. Paulo­vics Géza a pályázaton felül nagyösszegű hitelt vett fel. Mindebből sikerült egy kicsi, nehezen parkolható, kevés szolgáltatást nyújtó egészség­házat kiviteleznie.

UTAK, JÁRDÁK, KERÉKPÁRUTAK ÉPÍTÉSE MOGYORÓD EGÉSZ TERÜLETÉN

Talán nem kell különösebben részleteznünk, hogy mennyi út és milyen minőségben készült el. Elég, ha egy facebook-os hozzászólást idé­zünk, amely az ő oldalán jelent meg: „Itt még a vízelvezetés sincs megoldva. 3 millióért elszórt murva, ami kb. 2 hétig bírta”. Egy igazi látszat­fejlesztés milliókért, valós tartalom nélkül.

FALUBUSZ BESZERZÉSÉT ÉS ÜZEMELTETÉSÉT, ISKOLA ÉS ÓVODA­JÁRAT BEINDÍTÁSÁT AZ EGÉSZ FALU TERÜLETÉN FONTOSNAK TARTOM

Paulovics Géza ezt mégsem tartotta fontosnak, hiszen 5 év alatt semmilyen intézkedést nem tett ezirányba.

A TURIZMUS FELLENDÍTÉSÉT, TÚRAÚTVONALAK LÉTREHOZÁSÁT, NEVEZETESSÉGEINK JOBB REKLÁMOZÁSÁT

Nem valósult meg. A Szent László emlékhely sem épült meg.

FONTOS A FIATALOK SZÓRAKOZÁSI LEHETŐSÉGEINEK BŐVÍTÉSE

DJ Polgi érdemben semmiképpen nem karolta fel a fiatalok szórakozási lehetőségeit. Bohóc­ként ugrálva, inkább elriasztotta a fiatalokat a helyi szórakozási lehetőségektől.

IPARŰZÉSI ADÓ MINIMÁLISRA CSÖKKENTÉSE, ELTÖRLÉSE

Ugyan 0,2%-kal, azaz 2-ről egy 1,8 %-ra csökken­tette az iparűzési adót, de ez minimálisra csök­kentésnek nem mondható. Ellenben a lakosság számára bevezette az ingatlanadót, amely a kör­nyéken az egyik legmagasabb.

MOGYORÓDI IPARTERÜLET KÖZMŰVESÍTÉSE ÉS AZ UTAK FELÚJÍTÁSA

Ez sem teljesült, maradt csak ígéret.

PARKFALU, TÖLGYES, KUKUKK-HEGY ÉS NAGYOBB TELEPÜLÉSRÉSZEK KÉPVISELETE A TESTÜLETBEN, SZAVAZATI JOGGAL

Nem teljesítette, még csak meg sem próbálta. A GTB-t viszont 7 főre bővítette, hogy meglegyen a szükséges többsége „üzleti körének”.

OBJEKTÍV ÉS KORREKT TÁJÉKOZTATÁS ÉS A FALU ÚJSÁGJÁNAK ÚJJÁSZERVEZÉSE

Ez részben teljesült… Valóban újjászervezte a falu újságját, csinált belőle egy saját propagan­dakiadványt. A lapot egy régmúlt névvel és egy régmúlt főszerkesztővel látta el… Pont arra alkalmas, hogy sok pénzért semmiről se tudjanak a mogyoródiak. Az óriási malőrjeiről már nem is beszélve, hisz 2019. márciusi címlapjukon már a művelődési ház épült az új egészségház fotójával.

ZEBRÁK FORGALOMIRÁNYÍTÓ LÁMPÁVAL VALÓ FELSZERELÉSE, LÁMPÁS CSOMÓPONT KIÉPÍTÉSÉT AZ ISKOLÁNÁL

Nem teljesítette. Mogyoródon az elmúlt 5 évben nem került új jelzőlámpa kialakításra.

Béke

Őszinteség

Szemléletváltás

Értékőrzés

Gazdaságosság

ezek voltak Paulovics Géza 2014-es jelszavai. A kezdőbetűk összeolvasásából Bőség olvasható ki, de ez az 5 év inkább csak “Böszmeség” volt, átgondolatlan, adhoc dön­tésekkel, amely olyan hitelállományt eredményez, amelynek visszafizetésére nincs megfelelő koncepciója kidolgozva, sőt további ingatlanadó-emelést helyez kilátásba.