Kezdőlap Álláspont Kettészakadt testület

Kettészakadt testület

1732
0

A február 27-i testületi ülésen a költségvetéssel kapcsolatban két részre szakadtak a képviselők. Végül a Kapitány Attila által vezetett „üzleti” kör elfogadta Mogyoród 2019-es költségvetését, annak ellenére, hogy az alábbi mondatok szerepelnek a dokumentumban:

Költségvetés

„…felhívjuk a figyelmet, hogy évek óta előző évi maradványból finanszírozza a Képviselő-testület a költségvetési hiányt, amely nem biztonságos, mert amint a maradvány összege felhasználásra kerül, vagy jelentősen lecsökken, az egyensúly felborul, ha nem intézkedik a testület vagy a kiadások mérséklése, vagy a bevételek növelése érdekében. Ráadásul a Képviselő-testület eddig nem képzett tartalékot a 2020-tól már esedékes adósságszolgálatra, amely évente nagyjából 60 millió forint további terhet ró a költségvetésre.”

A költségvetési tervben szerepel továbbá, hogy az előző évi maradvány felhasználásán kívül 421,5 millió hitelfelvételre és közel 100 millió forintnyi ingatlanértékesítésre lesz szükség ahhoz, hogy ezt az évet hiány nélkül zárja az Önkormányzat, azonban azt egyelőre senki nem tudja, hogy 2020-tól miből fizeti a falu a 60 millió forintos törlesztőrészletet.

Ribai Zoltán képviselő úgy nyilatkozott, az idei költségvetési terv erősen kozmetikázott. A nagy mennyiségű hitelfelvétellel nem tud egyetérteni, nem beszélve arról, hogy egyáltalán nem nyújt segítséget abban, miből oldja meg az önkormányzat a törlesztőrészletek finanszírozását.

Nem látja biztosítottnak Mogyoród működését 2020-tól,

és főleg nem szeretné a lakosság terheit tovább növelni, ezért nem tudja megszavazni ezt a költségvetést.

Dr. Szabó István, a Gazdasági és Településfejlesztés Bizottság (GTB) elnöke úgy fogalmazott, hogy a mogyoródiak fogják a mostani döntések árát megfizetni. Amennyiben nem kerül megváltoztatásra a korábban már kijelölt egészségház helyszíne, akkor nem kell porig rombolni a művelődési házat, és valószínűleg kisebb összegű hitelfelvétellel is megoldható lett volna az új egészségház felépítése. Ráadásul nagyon sok önkormányzati vagyon került értékesítésre már eddig is, és ez a költségvetés további ingatlanértékesítéseket irányoz elő. Elfogynak a maradványaink, erősen megcsappan az önkormányzati vagyonállományunk, és ehhez társul a több mint 400 millió forintos hitel törlesztése is.

Mogyoród gazdaságilag rossz irányba halad, és ennek a lakosság fogja meginni a levét.

Paulovics Géza polgármester ezeket a felszólalásokat igyekezett rövidre zárni, és Kapitány Attila is amellett érvelt, hogy az elmúlt 50 évben nem volt ilyen fejlődés Mogyoródon. Nem egészen tudjuk, hogy az alpolgármester úr mit is értett ezalatt, de abban egyetértünk, hogy ilyen tényleg sosem volt:

  • soha nem volt a mogyoródi Művelődési Ház egy pincébe száműzve, de valószínűleg még jó sokáig ott lesz.
  • soha nem volt olyan egészségház koncepciója a falunak, amelybe nem fér be sem a patika, sem a fogorvosi rendelő
  • a 2013-as adósságrendezés óta soha nem volt Mogyoródon 421,5 millió forintnyi hitelfelvétel előirányozva

Az ülésen, miután hosszasan meghallgathattuk Paulovics Géza kampánybeszédét, végre a szavazásra került a sor.

Akik a költségvetést a fentiek ismeretében elfogadták (5): Paulovics Géza, Kapitány Attila, dr. Vargha A. Tamás, Kurfis László, Hutter József

Nemmel szavazott (4): Tóthné Nagy Mária, Ribai Zoltán, dr. Szabó István, dr. Hézinger Lajos  

Településszerkezet

Nem csak a költségvetés kérdésében szakadt két részre a testület, hanem a Településrendezési eszközök átfogó módosításával kapcsolatos döntésekben is.

Egyéni kérelemként merült fel, hogy az Őzjáték utca folytatásában új lakóövezet kerüljön kijelölésre egészen a HÉV vonaláig. Az új lakóövezetben 3 telektömb, abban összesen 18 telek és telkenként 4 lakás kerülne kialakításra, ehhez azonban 550m²-es telekminimumot kellene meghatározni. Szabó István úgy fogalmazott, ennek engedélyezésével elveszíti Mogyoród azt a falusias hangulatát, amelyet az elmúlt évtizedekben igyekeztek megőrizni, és gettók kialakítását támogatnánk, ezért ezt a kérelmet nem tudja támogatni.

Dr. Hézinger Lajos pedig felhívta a figyelmet, hogy Mogyoród zöldterületének 60%-a már eltűnt.

Olyan környezetterhelésen megy keresztül a falu, amelyet inkább fékeznünk kellene, mintsem támogatnunk.

Sajnos ezek az érvek is süket fülekre találtak és a fenti határozati javaslatot 5:4 arányban elfogadta testület.

(A GTB nem támogatta a javaslatot. Dr. Vargha A. Tamás képviselő a GTB-n még Dr. Szabó Istvánnal egyetértésben nem támogatta a fenti kérelmet, de a testületi ülésen valamiért megváltozott a véleménye)

Az előző kérelmet csak tovább tetézte az a beadvány, amelyben a 0155 helyrajzszámú, jelenleg erdő besorolású övezetben, a tulajdonosok nagy zöldfelülettel rendelkező lakások építésére alkalmas területet kívánnak kialakítani. A főépítész asszony viszont elmondta, hogy a kérés csak abban az esetben támogatható, ha beépítésre nem szánt különleges területnek lesz kijelölve az erdő, mert már új beépítésre szánt terület kialakítására nincs lehetősége Mogyoródnak az Agglomerációs Törvény alapján. Az új besorolás viszont 10%-os beépítést tud engedélyezni.

Ez nagyjából azt jelenti, hogy Mogyoród kiteheti a megtelt táblát. Természetesen ez a határozati javaslat is elfogadásra került 5:4 arányban. 

(A GTB nem támogatta a javaslatot. Dr. Vargha A. Tamás képviselő a GTB-n még a tagokkal egyetértésben ugyancsak NEM támogatta a kérelmet, a testületi ülésen már a Kapitány csoporttal együtt szavazott)

A hangulat tovább paprikásodott, amikor a helyi sírköves illegálisan működtetett üzemterületét kívánta a Kapitány csoport legalizálni. Szabó István jelezte, hogy ezzel a lépéssel hibát követ el a testület, hiszen az a terület egy osztatlan közös tulajdon, és nincs arra vonatkozólag információ, hogy a kérelmet benyújtó tulajdonos egyeztetett-e a földhivatallal, valamint a többi tulajdonos is hozzájárult volna ehhez. Paulovics Géza polgármester azt mondta, hogy a tulajdonos már 1/1-ben tulajdonos az adott területen, azonban az ülésen megtekintett friss tulajdoni lapon még mindig 16 tulajdonos volt bejegyezve. Ribai Zoltán pedig jelezte, hogy emlékei szerint az önkormányzat perben áll a sírköves üzem tulajdonosával, ezért sem javasolja ezt a kérelmet elfogadni. Paulovics Géza polgármester úgy fogalmazott nem tud a perről, és kérte, fogadja el a testület ezt a határozati javaslatot. Amennyiben viszont kiderül, hogy tényleg perben áll az önkormányzat a tulajdonossal, akkor nem fogja végrehajtani a terület átminősítését gyümölcsösről gazdasági területre. A Kapitány csoport persze ezt a javaslatot is elfogadta.

(A GTB nem támogatta a javaslatot. Dr. Vargha A. Tamással ismét megváltoztatta álláspontját a szavazáskor)

Gyors lezárás

A hosszas viták lezárulása után Paulovics Géza hirtelen az órájára tekintett, és jelezte este 8 óra elmúlt, otthon megöli a felsége.

Ezt követően meglepő módon felgyorsultak az események. Döntöttek a Hosszúdűlő ingatlanértékesítésével kapcsolatos ingatlanközvetítői szolgáltatás árajánlatkéréséről, valamint a Kótyis területén meg nem vásárolt ingatlan újrapályáztatásáról. Jóváhagyták a Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét, illetve a Kukukk-hegyi ingatlanok átminősítésének módosítását is elfogadták a képviselők. A nyílt ülés este kilenc körül ért véget.