Kezdőlap Álláspont Kérdőjelek

Kérdőjelek

870
0

Lehetőségek és veszélyek Mogyoród gazdálkodásában.

Mogyoród gazdálkodása az elmúlt években (szűk egy évtizedben) kiegyensúlyozott volt, működését pénzügyi instabilitás nem fenyegette, a most véget érő önkormányzati ciklusban is megőrizte fejlődési dinamikáját. Ez sokmindennek köszönhető: talán mindenekelőtt a 2010-14-es időszak gazdálkodási fegyelmét kialakító akkori testületnek, a jelenlegi periódus alatt megtapasztalt kormányzati és Európai Úniós pályázati dömpingnek, az állami támogatások impozáns mértékének és végül (de tényleg nem utolsó sorban!) a korábbi évekhez képest lényegesen több adó megfizetésére kötelezett lakosságnak.

Talán az igazán objektív helyi tájékoztatás hiányának is betudható, hogy a jelenlegi Testülettel kapcsolatosan a „megosztottság”, az „5:4 arányú szavazások tömege”, a minimális, de meghatározó pillanatokban azért mindig előálló „1-gyel több elve” fogalmazódott meg.

Az viszont kétségtelen, hogy néhány kérdésben (egészen pontosan három területen) a Fidesz frakció markánsan eltérő állásponton volt a „vállalkozói” blokkhoz képest. Mindenekelőtt sosem szavaztuk meg a lakossági adóterhek növelését, mert ez nem párosult egy általános hatékonyság növekedéssel, takarékossággal ha úgy tetszik.

Nem támogattunk soha olyan gazdasági döntést sem, amelyben közvetlenül érintett volt a Testület valamely tagja, abból kiindulva, hogy a Képviselő ne saját magával kössön „jó üzletet”, teremtsünk egyenlő feltételeket az asztal körül helyet nem foglalók számára is. Nemet mondtunk a túlzott eladósodásra is, azt vallottuk, hogy a jól ütemezett és a település erejéhez illeszkedő fejlesztési program a következő évtizedeket megterhelő komoly adósságteher nélkül is megvalósítható.

Emiatt javasoltunk más, volumenében kisebb és meggyőződésünk szerint igazságosabb közteherviselést. Ezért szavaztunk nemmel a „Hosszúdűlő” projektre (és kezdeményeztük inkább az M3 autópálya 18-as új csomópontjának környezetében önkormányzati területek fejlesztését) , vagy éppen erőltettük a beszerzési és értékesítési pályázatok esetében az átláthatóbb és mindenki számára elérhető kommunikációt, a valódi versenyeztetést.

Támogattuk az új Egészségház megépítését és örülünk hogy hamarosan átadásra is kerül. Most is valljuk azonban: az előző Testület által megkezdett projekt megvalósítása szerencsésebb (és összességében olcsóbb is) lett volna a Fő téren. A talán presztizs okok miatti váltás következménye: a régi egészségház megtartásának szükségessége, ezért a felújításának kötelezettsége. Emiatt az átmeneti időszakban az egészségügyi ellátás ideiglenes megszervezése költséges beruházásokkal, gyakran mostoha körülmények közötti feladatellátás, és főképp a település Művelődési Házának elbontása (a felszerelés egy részének költséges tárolásával), az új létesítmény felépülésének jelentős (ma még nem tervezhető) csúszásával. Az eredeti – két lépcsős, kompromisszumok nélküli – terv olcsóbb megoldást kínált és megvalósulása időben sem lett volna hosszabb.

Kiemelkedő jelentőségűnek érezzük Mogyoród számára az előző ciklus alatt elkezdett, és lassan befejezésre kerülő új autópálya csomópont és elkerülő út megépülését. Örülünk annak is, hogy a Dózsa György út rekonstrukciójával folytatódhat egy bő évtizedes – közterületeinket, útjainkat érintő – fejlesztési program.

Ugyanakkor tudnunk kell, hogy a települési fejlesztések az állami támogatások mellett közel félmilliárdos hitelből valósulnak meg, úgy, hogy ezzel párhuzamosan az Önkormányzat értékesítette a korábbi ingatlanvagyona egy komoly részét. 2020-tól évente a településünk költségvetését nagyjából 60 millió forint /év adóság-szolgálat fogja megterhelni, és ez komoly intézkedéseket követel majd a gazdálkodásunkban. Ez egyáltalán nem kis összeg, elég csak összevetnünk a lakosság által fizetett ingatlanadó-bevételek éves mértékével.

Sajnos a ciklus alatt – hangsúlyozottan nem a FIDESZ frakció hibájából – nem tudtuk megvalósítani a sportszervezetek átlátható és a sportolók által is elfogadható, tervezhető, a település teherbíróképességéhez illeszkedő finanszírozás rendszerét. A tömegsport erőteljesebb finanszírozása mellett a mogyoródi egyesületekben igazoltan sportoló, utánpótláskorú fiatalok száma alapján történő támogatás-felosztás jó ötletnek tűnik, de ennek realizálása már valószínűleg az új testületre marad, csak úgy, mint az idősebb (és szerencsénkre egyre jelentősebb számú) mogyoródi lakosok életviteléhez nyújtott – a jelenlegi kereteket messze meghaladó és ehhez komolyabb költségvetési forrást is biztosító – aktív segítségnyújtási rendszer bevezetése is.

Természetesen a pénzügyi egyensúlyt egy adókötelezettséggel terhelt, önkéntesen vállalt önkormányzati feladatokra továbbra is áldozó Mogyoródon fenn lehet tartani. Hatékonyabb ügyintézéssel, takarékos gazdálkodással, igazságosabb közteherviseléssel. Ezt a jövőben is támogatni fogjuk.

Ugyanakkor az adóterhek további növelése nem elfogadható, de a lakosságszám (és ezzel együtt az ingatlan volumen) bővülésére alapozó bevételemelkedés sincs ingyen: a közintézmények leterheltségében, az úthálózatok forgalmának drasztikus emelkedésében már most is fizetjük ennek a folyamatnak az árát.

Ezen pillérekre építve megőrizni a falusias, kisközösségekre alapozó, közbiztonságában erős, az ellátórendszereit (egészségügy, óvoda, hamarosan bölcsőde) működtetni képes település-szerkezetet, ellenállni az agglomerációs ingatlanbiznisz pillanatnyi előnyöket kínáló csábításának a következő ciklus alapvető kihívása lesz. És ez az igazi tétje az őszi önkormányzati választásnak is.

Dr. Szabó István

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke