Kezdőlap Uncategorized Földspekuláció 2

Földspekuláció 2

545
0

Tegnapi cikkünkben megírtuk: Paulovics Géza polgármester korrupció gyanús ügybe keveredett a Berektető belterületbe vonását illetően. Az ügy további részleteit az alábbiakban olvashatják:

VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG

Az üggyel kapcsolatban májusi ülésén a testület úgy határozott, hogy felállít egy vizsgálóbizottságot, illetve kérték a hivatalt, hogy az összes Berektetővel kapcsolatos döntésről szóló határozatot és jegyzőkönyvet egy átfogó dokumentumba, kronológiai sorrendbe gyűjtse össze, és egy külső jogi szakértő bevonásával vizsgálják ki az ügymenetet. A vizsgálat eredményének fényében pedig a GTB tegyen határozati javaslatot a testület számára.

Szabó István, a GTB elnöke kiemelte, nagyon fontos látnunk azt, hogy történt-e károkozás, fenn áll-e jogellenes állapot, és ha igen akkor megállapítható-e bárki felelőssége.

Június 4-én a vizsgálóbizottság összeült, és a jogrend helyreállításának érdekében kétféle jogi eljárás megindításáról döntöttek. A testület eközben visszavonta a 2017-es, téves helyrajzi számmal ellátott határozatot és a bizottságnak további 30 napot adtak a vizsgálat lefolytatására és a szabálytalan intézkedésekért felelős személy(ek) megnevezésére.

Nagy Mária képviselő azonban elmondta, úgy gondolja, a polgármester visszaélt a hatalmával, az egész testületet megtévesztette, mindezt azért, hogy a berektetői szavazatokat magáénak tudhassa az önkormányzati választásokon.

Kurfis László külsős tag pedig hozzá tette, hogy ne húzzák az időt, mindenki tudja ki a felelős, hiszen Paulovics Géza maga mondta el a testületi ülésen, hogy ez az ő ajándéka a berektetőieknek.

 

KÖZMEGHALLGATÁS

Június 5-ei közmeghallgatáson is téma volt a Berektető. Lapunk kérdésére, hogy miért és hogyan történhetett a rendellenes eljárás, nem kaptunk egyértelmű választ. Annyit viszont elmondott Paulovics Géza, hogy a 2017. május 31-i határozatot átadta M. Péternek és Sz. Katalinnak, a Berektető lakossági ügyintézőinek, akik az akkor még hatályban lévő határozatot a belterületbe vonási kérelemmel benyújtották a Földhivatal felé többször is, de mindannyiszor – elviekben indoklás nélkül –  a Földhivatal elutasította. 2019. áprilisában került vissza hozzá az ügy, mert kiderült, hogy belterületbe vonási kérelmet csak az önkormányzat nyújthat be.

Arra a kérdésünkre azonban polgármester úr már nem válaszolt, hogy miért telt el 1,5 év visszajelzés nélkül, illetve ha ez így van, akkor miért indította meg az ügyet ismételten lejárt határozattal úgy, hogy sem a képviselő testülettel, sem a hivatallal nem folytatott egyeztetést?

Paulovics Géza mosakodva csak azt hajtogatta, hogy 9 képviselő hozta meg a döntést és fogalma sincs, hogy M. Péter és Sz. Katalin miért csak 1,5 évvel később jelezték az ügy elakadását. Paulovics egyértelműen csúsztat, hiszen a képviselők nem szándékoztak ilyen döntést hozni.

Dr. Szabó István elmondta, hogy a jegyzőkönyvi szándékot kell nézni, amelyből az olvasható ki, hogy a képviselők 2017-ben az utakat kívánták belterületbe vonni, pontosan azért, hogy a telekalakítások a lakosság számára megtörténhessenek, de arról, hogy telkek belterületbe vonása mennyibe kerüljön a tulajdonosok számára, még 2018-19-ben is folytak a viták, tehát szó sem lehet kollektív felelősségről.

A lakosság felé azonban dr. Szabó kihangsúlyozta, mind a 9 képviselő támogatja a Berektető belterületbe vonását, nem ezzel van a probléma, azonban még nem állapították meg a településfejlesztési hozzájárulás mértékét. Szabálytalanul viszont nem lehet eljárni, és nem fog szemet hunyni e fölött, ezért nagyon fontos, hogy kiderüljön az ügyben a ki vagy kik a felelősök.

Ribai Zoltán pedig kiemelte, hogy ők kifejezetten a mogyoródi lakosokat szeretnék támogatni. Azokat, akik valóban a Berektetőn kívánnak a továbbiakban is élni, ezért a belterületbe vonás összegének meghatározásánál az is szempont, hogy a tulajdonosok vállalják-e, hogy legalább 5 évig tulajdonukba marad az ingatlan. Nem szeretnék kiszolgálni a jelenlegi országos mintát figyelve a telekspekulánsokat, hiszen azok jelenleg több mogyoródi kárára indokolatlan haszonszerzéshez jutnának. Sajnálja, hogy a jelenlegi polgármester ezt nem veszi figyelembe, és sok mogyoródi család kárára a saját érdekeltségeit igyekszik növelni.

Dr. Szabó István még szeretett volna szót kérni, de a polgármester gyorsan lezárta a közmeghallgatást. Ezt követően hangos szóváltásba keveredtek a felek azzal kapcsolatban, hogy milyen szabálytalanságok történtek az ügyben, végül azonban atrocitás nem történt.

ÖSSZEFÜGGÉSEK

Ebben az ügyben érdekes egybeeséseket figyelhetünk meg:

Rossz helyrajz szám kerül egy 2017-es határozatba, a képviselőknek nincs tudomása róla. Folyik a vita az ezt követő években is a belterületbe vonás mértékéről. Majd egyszer csak – azt követően, hogy Paulovics Géza 2019. áprilisban hivatali iktatószám nélkül elindítja az egész berektető belterületbe vonását, megvárja a teljes ügymenet lezárultát – májusban, amikor a képviselők egy teljesen más terület belterületbe vonás összegéről vitatkoznak, a polgármester bejelenti, hogy az egész Berektető ingyenesen belterület már.

Ebből arra következtethetünk, hogy valószínűleg a polgármesternek tudomása volt a rossz helyrajzi számról, csak addig nem jelezte, amíg a földhivatali eljárás le nem zárult, és amíg a fellebbezési határidőből ki nem csúszott az önkormányzat.

Feltételezhetően a polgármester semmi mást nem tett mint, hogy kiszolgálta a földspekulánsokat, amelynek ő maga is tagja, hiszen az eddigi alacsony értékű telkek, most hirtelen nagyon is keresett építési ingatlanoknak számítanak.

Ráadásul mindezt úgy, hogy közben több száz millió forinttal megkárosította a falut, hiszen az utak, a csatornák és a közvilágítás kialakítása és fenntartása mind az önkormányzatot terhelik, ezért lett volna szükség a belterületbe vonás hozzájárulási díjának megfizetésére, és ezért tart ez a hosszadalmas vita a díjszabásról, hogy az önkormányzat annyit vállaljon magára, amit még biztonsággal elbír.

Valószínűséggel a szabálytalan intézkedés komoly következményekkel járhat, de ez csak Paulovics Gézát érintené, viszont a már-már lezárulni látszó Berektető ügye így tovább húzódik.   

BKE