Kezdőlap Uncategorized Erős közösség

Erős közösség

1107
0

Ingatlanadó helyett átgondolt, takarékos gazdasági program, hitelek helyett új források – ezt ígéri Ribai Zoltán polgármesterjelölt, aki kérdésünkre azt is elmondta, rendkívül fontosnak tartja a közösségépítést is, hiszen Mogyoród jelenleg jó úton halad afelé, hogy alvó településsé váljon.

Erős ígérettel indít a programja, Ön kivezetné az ingatlanadót úgy, hogy közben Mogyoród anyagi helyzete stabil marad. Ezt hogyan tudná megvalósítani?

– Sokan tudják rólam, hogy közel húsz éve tagja vagyok Mogyoród képviselő-testületének. Ezen időszak alatt több ciklusban, több polgármester munkáját igyekeztem segíteni a mogyoródiak bizalmából. A legegyüttműködőbb testület Babicz László polgármestersége alatt volt, amikoris közel 2 milliárd forinttal nőtt községünk vagyona, illetve közel 1,5 milliárd forintnyi beruházás valósult meg. Tény, hogy ez idő alatt, az állam adósságkonszolidálása segítette településünk gazdasági helyzetét. Azonban az akkori hitel és annak konszolidációja nélkül is közel 1 milliárd forintnyi gyarapodás volt kimutatható, amelyet ingatlanadó nélkül tudtunk megvalósítani.

A mostani, Paulovics Géza vezetése alatt álló ciklusban négy év alatt cirka 500 millió forint beruházás valósult meg. Az idei évben – választási hajráként – október 13-ig további 3-400 millió forint fejlesztés kerülhet átadásra. Ez összesen nem éri el az 1 milliárd forintot, amihez 450 millió forint hitelkeretre és közel 300 millió forintnyi vagyontárgy értékesítésre volt szükség, ami így összesen csak körülbelül 250 millió forint értékű vagyon gyarapodást eredményez Mogyoródnak, a mogyoródiak ingatlanadó fizetési kötelezettsége mellett.

Biztos vagyok benne, hogy az általunk kidolgozott, takarékos működést segítő gazdasági program mellett az ingatlanadó kivezethető, és biztosított a település fejlődése is.

A MOST-Programunk nem csak szakértői elemeket tartalmaz, hanem lakossági visszajelzések alapján állítottuk össze, ezzel is garantálva, hogy a széles társadalmi rétegeket érintő kérdések kerülnek előtérbe.

Az ingatlanadó nem feltétele egy jól működő és fejlődő településnek, ezért nem szeretnénk ezzel a lakosságot tovább terhelni.

Előkelő helyen szerepel terveiben a közösségépítés. Hogy áll Mogyoród ezen a téren?

– Születésem óta itt élek, szemtanúja voltam annak, ahogy a település elkezdett terjeszkedni. A mogyoródiak kötődnek a hagyományokhoz, és ezért itt sokáig aktív közösségi élet zajlott. Sajnos ez a szép hagyomány az elmúlt pár évben elkezdett megváltozni. Az embereken erőt vett a közöny, a fásultság, ami a közös programjainkra is rányomta bélyegét. Jó példa erre a korábban színvonalas Bornapok-sorozat, ami kiváló alkalmat adott ara, hogy az itt lakók találkozzanak. A település vezetésének érdektelensége miatt ma már egynaposra zsugorodott a korábban háromnapos rendezvény.  Sajnos az önkormányzat rendezvényei egyelőre inkább csak viszik a pénzt, de nem úgy sikerülnek, ahogyan kellene. Márpedig most kell életet lehelni a településbe, valaki azt mondta nekem, hogy „egyre halottabb a falu”, ami erős megfogalmazása annak ami történik, de sajnos igaz. Ha ez tovább folytatódik, akkor a közösségi élet maradéka is eltűnik, Mogyoród pedig nem lesz több egymás mellé felhúzott házaknál. A közösségi programok szervezésébe és lebonyolításába jobban be kell vonni a civil szervezeteinket, hiszen nekik már van tapasztalatuk ebben, és az emberek igényeire is jobban rálátnak. A Mogyoródi Lokálpatrióta Civil Egyesület elnökével már több ízben folytattam tárgyalásokat, aki biztosított támogatásáról és rendezvényszervezési aktivitásukról. Úgy gondolom, a többi helyi civil szervezettel együtt a híd szerepét tölthetnék be a lakosság és az önkormányzat között. Együtt új színt és lendületet tudnánk belevinni a rendezvényeinkbe, és ismét sikeres, hasznos és közösségteremtő programokon vehetnénk részt rendszeresen.

– Ez nem kis kihívás, elvégre egyre többen költöznek ide Budapestről, ők más szolgáltatásokat, programokat igényelnek, mint a hagyományos falusi életet élők…

– Így igaz, ezért szerepel a programunkban az, hogy miközben megőrizzük Mogyoród falusias jellegét és hagyományait, mindezt a 21. század modernségével ötvözzük. Fontosnak tartom, hogy a tősgyökeres mogyoródiak, és az újonnan érkezettek egyaránt megtalálják azokat a közösségi tereket, ahol szabadidejüket szívesen töltik majd el. Ezért szeretnénk a település központjában egy zöld parkot létrehozni, amely egyúttal közös rendezvényeinknek is kiváló helyszínt biztosítana. Jó lenne, ha a fiatalok sem csak Budapesten találnának szórakozási lehetőséget, ezért tervezzük egy Ifjúsági Klub létrehozását, ahol kedvükre való közösségi programokat szervezhetnek. Régen olyan erős volt Mogyoród vonzereje, hogy aki ide született, vagy beköltözött, itt is maradt. Az a célunk, hogy ez a jövőben is így legyen, és az újonnan érkezők is át tudják élni a közösségünkhöz tartozás élményét. Újra útjára indítjuk az újszülöttek és betelepülők köszöntése elnevezésű programunkat, ami elengedhetetlen egy erős közösség létrehozásához. Azt szeretnénk elérni, hogy aki itt lakik, ne csak aludni járjon haza, hanem igazi otthonának érezze Mogyoródot, és aktív részvételével támogassa is közösségünket.

Megválasztása esetén mi lenne a legsürgősebb teendője?

– Számos égető probléma van, de talán a legfontosabb mind közül az utak állapota, ezt mindenképp rendeznünk kell. Ezért szerepel a programunkban az egész településre kiterjedő aszfaltozás, azt tűztük ki célul, hogy az összes földút aszfaltburkolatot kapjon. Ezzel együtt foglalkoznunk kell azokkal az útszakaszokkal is, amelyeknek tulajdonosi rendezése még várat magára, így végre ezeket a szakaszokat is fel lehetne újítani. A fejlesztések érdekében már most kapcsolatba léptünk a kormányzati döntéshozókkal, így reményeink szerint az anyagi háttér is biztosított lesz.  Egyes utcákban pedig tarthatatlan helyzet alakul ki egy-egy nagyobb eső után, és így sokan, csak nagy nehezen tudják megközelíteni az otthonaikat. A vízelvezetés olyan volumenű projekt, amely messze túlmutat az önkormányzat lehetőségein, ehhez pályázati forrásokat vennénk igénybe. Ezek ma is léteznek, de volt olyan beszélgetésem szakemberrel, aki rálát ezekere a témákra, és Mogyoród még csak nem is pályázott ezekre a lehetőségekre(!). Amire pályáztunk, azt pedig szarvashibák miatt nem nyertük meg, képzelje el, hogy a pályázati dokumentációban Mogyoródot 4000 fős településként tűntették fel, nem nyertünk. Kérdem én, hogyan lehetséges, hogy a polgármester és csapata ilyen hibákat vét egy egyszerű leírásban? Nos gondolhatjuk mennyire vesznek komolyan bennünket.

Már egy éve nélkülözzük a művelődési házat. Fel kell végre építeni az elbontott épület méltó utódját. Erre eddig is voltak törekvések, de a kapkodás és a fejetlenség rendre keresztülhúzta a számításokat. A tervezésre például túl rövid határidőt szabott meg az önkormányzat. Nyakunkon a téli időszak, én ezt az időt arra használnám fel, hogy Mogyoród jelenlegi gazdasági helyzete tüzetesen átvizsgálásra kerüljön, és megfontoltan, jól átgondolva, de el kell kezdeni a művelődési ház megtervezését. A cél az optimális méret meghatározása, ahol van hely a közösségi rendezvényeknek, helyet kap a könyvtár, és akár zenei programok befogadására is alkalmas. Külső tekintetében én itt is azt támogatnám, hogy legyen falusias, de modern.

Szintén az első intézkedéseim egyike lenne egy Területfejlesztési Bizottság létrehozása, amelyben a külterületek is képviseltetik magukat. Legyen velük is élő kapcsolatunk, az információk ne szájról szájra terjedjenek. A Berektető, Kukukk-hegy, Szent Jakab, Lake Forest, Mátyás király út, Ródi vágás vagy a Pisokmáj lakóinak problémáit is a lehető leggyorsabban szeretnénk megoldani. Ezek a legsürgősebb tennivalóink, de feladat bőven van még: újra kellene gondolni a helyi tömegközlekedést a főváros irányába, Mogyoród minden utcájába szükség lenne közvilágításra, és fontos lenne, – ha már a most épülő egészségház ezt nem lesz képes ellátni – hogy komplex, egy helyen elérhető ellátási rendszert alkossunk, ne kelljen a legfontosabb alapellátásokért bejárni a falut.

Költséges programok ezek, honnan lesz pénz minderre?

– Ki kellene végre használni az iparterületeinket. Ebből a szempontból Mogyoród fekvése nagyon kedvező, ráadásul számos önkormányzati tulajdonú föld is van az ilyen célra alkalmas területeken. Természetesen nem környezetszennyező ipari kapacitás idecsalogatására gondolok. Például, ha itt logisztikai központok épülnek, amit az autópálya közelsége lehetővé tesz, azzal az iparűzési adóbevételek is megugranának, amit fejlesztésekre fordíthatnánk. Szeretnénk azt is elérni, hogy Mogyoród a turizmus területén is erősödjön, ehhez többek között nívós rendezvényekre, és természetesen tudatos identitással rendelkező településre van szükség.

– Jelenleg viszont abból áll a fejlődés, hogy minél kisebb telkekre minél több házat zsúfolnak össze…

– Valóban, ez Mogyoródtól idegen, biztos, hogy nem ez a jövő útja. A felpörgetett belterületbe vonásokat, legalábbis a szántóföldek beépítését, lakóparkok kivitelezését valamilyen formában szabályozni kell. Ha a település lakosságszáma ilyen szinten bővülne, azt az infrastruktúra sem tudná oly mértékben követni, és a mogyoródiak sincsenek rá felkészülve. Ha a jelenlegi kapacitásokat ilyen ütemben hasznosítják, az rövid távon akár 5000 új lakót eredményez, erre nem vagyunk felkészülve. Az infrastruktúra a jelenlegi lakosságszámhoz is gyenge.

– Ön a polgármesteri címért készül ringbe szállni, adja magát a kérdés, mit jelent önnek Mogyoród?

– Születésem óta itt élek. Ahogy telik múlik az idő felettem, egyre inkább úgy érzem, jól ismerem az itt lakókat. Talán közhelyesen hangzik, de ez az otthonom, és azt szeretném, azért akarok dolgozni, hogy ez egy olyan település legyen, amelyre büszkék az emberek. Minden egyes mogyoródi átérezhesse azt, hogy ide jó hazajönni, jó itt lenni, jó közösségben élni.

Nekem ez a hely jelenti a közösséget, amely a családom után a legfontosabb.

Világ életemben fontos volt ez számomra, ezért voltam az Egyháztanács tagja, és ezért vagyok dobosa a helyi Hangya zenekarnak is.

– Mégsem játszik biztonsági játékot. Szemben Paulovics Géza polgármesterrel nem jelöltette magát egyszerre polgármesternek és képviselőnek is. Nem tart attól, hogy így mindent elveszít?

– Természetesen ez is benne van a pakliban, de ha valaki tenni akar valóban, kockázatot kell vállalnia. Ha nem nyerek, nem leszek a képviselő-testület tagja, ám ez sem jelentené azt, hogy nem tudnék tovább tevékenykedni a mogyoródi közösség fejlődéséért. Tény és való, hogy nem tudnék olyan hatékonyan részt venni ebben, de semmiképpen nem szeretnék eltűnni a közéletből.

Azonban azt remélem, hogy a mogyoródiak bizalmából, októbertől, mint polgármester dolgozhatok településünk fejlődéséért és közösségünk megerősítéséért!

Becsülettel Mogyoródért!