Emlékeznek még?

1421
0

Korábban, a teljesség igénye nélkül igyekeztünk összeszedni azokat, a nem feltétlen Mogyoród érdekeit szolgáló intézkedéseket, amelyet a Paulovics Géza (vagy Kapitány Attila) vezette testületi többség preferálni, illetve erőltetni fog. Olyan napirendek, amelyek egyéni érdekeiket szolgálják. A jóslataink megállták a helyüket.

Az alábbi írásban felelevenítjük a testületi üléseken született döntéseket. Bizonyos esetekben megmutatjuk a Kilátó Kápolna vagy ma már Mogyoródi Krónika leírását.

1. Elintézett:  Posta-telek vita lezárása

„A Kapitány Attila érdekeltségében lévő Posta régóta húzódó ügye. A telekdarab, amely az önkormányzaté, 2006 óta nem lett kifizetve, ennek ellenére nem kívánja visszaszolgáltatni. Ebben peres folyamatok vannak az önkormányzat vagyonának védelmében. Nem kizárt, hogy a polgármester mostantól Kapitány Attila nyomására másként igyekszik látni az ügyet. Ne feledjük, Kapitány Attila erre már fogadást ajánlott egyszer, amelyet biztosan igyekszik megnyerni” 

/Idézet a Mogyoródi Hírek 2014. októberi lapszámának 5 éves terv című cikkéből/

Az előző testület által indított peres eljárás megszüntetéséről már a 2014. november 26-i ülésen határozat született, majd a 2015. március 25-ei ülésen véglegesen lezárták az ügyet, amelyen csak Kapitány Attila nyert…

„Rendeződött a patakmeder ügyében évek óta húzódó vita Kapitány Attila és az Önkormányzat között. Létrejött a megállapodás, mely szerint elfogadják a Földhivatal által megállapított helyzetet, s a fennálló jogvita lezárása érdekében Kapitány Attila kártalanítás jogcímen befizet az önkormányzatnak 888.000 Ft-ot (4000 Ft/m2), de nem vásárolja meg a vitatott területrészt, mivel az már a Földhivatal szerint is az övé, s ugyanígy nem fizet visszamenőlegesen sem használati díjat.”

/Részlet, Mogyoródi Krónika, 2015. áprilisi lapszám/

A 888.000,-Ft-ra az áprilisi ülésen még a részletfizetést is megszavazta Kapitány Attilának a testület…

„Alpolgármester úr a Patakmeder rendezés címén befizetett 388.000 Ft-ot. A fennmaradó 500.000 Ft-ot kérte, hogy két egyenlő részben, májusban és júniusban rendezhesse. Kéréséhez a testület hozzájárult. „

 /Részlet, Mogyoródi Krónika, 2015. májusi lapszám/

2. Elintézett: A Ródi vágás belterületbe vonásának soron kívüli támogatása.

„Kapitány Attila által gründolt telekbiznisz a 24. órában jár. Komoly közfelháborodást okozott a projekt csúszása, emiatt perek sokasága lehet a háttérben. Az információk szerint ez az ügylet Kapitány képviselő számára S.O.S. jelentőségű. Várható a soron kívüli megszavaztatása. Ezzel kapcsolatban demonstrációra is készülnek a magukat becsapottnak érző emberek. Arról nem beszélve, hogy pl. a vízelvezetés a Ródi környékén jelenleg is megoldatlan. Félő, hogy az ott megépülő lakóingatlanok miatt a jelenlegi vízelvezetési problémák tovább súlyosbodnak, pedig már jelenleg is komoly károkat okoz mogyoródi családoknak a rájuk zúduló esővíz.”

/Idézet a Mogyoródi Hírek 2014. októberi lapszámának 5 éves terv című cikkéből/

A 2015. január 28-ai testületi ülésen a Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosításának koncepciójának elfogadásakor hangzottak el az alábbiak:

„A tervek között szerepel a Ródi vágás belterületbe vonásához szükséges utak és zöldfelületek meghatározása.”

/Részlet a Mogyoródi Hírek 2015. februári lapszámából/

Friss fejlemény:
2019. januàr 18-án az ügyben érintett Kapitány Attila levelet írt a képviselőknek, hogy “a piaci igények változása, az általános költség növekedések egyértelműen a jobb terület kihasználása felé mutatnak irányt.” Ennek megfelelően 1200 m2-ről, 700 m2-re csökkentették a telkek méreteit. A főépítész Kapitány Attila kérését azzal az indoklással vitte a testület elé, hogy a telkek méreteinek csökkentéséhez nincs szükség hatósági eljárás lefolytatására. A testületi többség a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 

5. Elintézett: A Hosszú-dűlő szabályozása

„Régóta szeretnék iparterületként értékesíteni, de ehhez a szabályozás módosítása szükséges. Nagyrészt dr. Varga A. Tamás érdekeltsége. Nagy üzlet. Az előző testület támogatta volna, csak a tulajdonosok nem kívántak településfejlesztési hozzájárulást fizetni, legalábbis nem annyit amennyit a jelenlegi szabályok szerint kell.”

 /Idézet a Mogyoródi Hírek 2014. októberi lapszámának 5 éves terv című cikkéből/

Az elmúlt években a településfejlesztési hozzájárulás megfizetése nélkül szabályozta a testületi többség a területet. Az önkormányzat 20% területet kapott, amelynek értéke messze elmarad attól az összegtől, amelyet a települési hozzájárulás jelentett volna Mogyoródnak.

6. A temető átvétele önkormányzati tulajdonba.

Megtörtént. A temetői költségek drasztikusan emelkedtek.

7. A Kálvária megtervezése és jelentős összegű beruházásban történő újraépítése

Lebontották. 2016-ban, közel 5 millió (4.813.992.-) forintért.

Az elmúlt öt évben egyértelműen kirajzolódott, hogy a jelenlegi testületi többség a „független-civil” képviselők üzleti érdekszövetsége.

Folytatjuk…